Transmisja w jakiejkolwiek formie (TV, Radio, Internet) nie spełnia obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej!

 Przeznaczona jest głównie dla osób chorych, starszych i wszystkich tych, którzy z ważnych przyczyn nie mają możliwości uczestniczenia osobiście we Mszy Świętej lub chcą połączyć się duchowo z wiernymi ze swojej parafii.

Transmisja Mszy Świętej z Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Miastku

Porządek Mszy Świętych:

Niedziela: 7:00, 8:30, 10:00 (transmisja online), 12:00, 18:00
Poniedziałek – Piątek: 17:30
Sobota: 8:30 i 18:00 (msza niedzielna)